2006. máj. 21.

Ibc tartály - veszélyes árúk csomagolása 5.


Veszélyes áruk csomagolása V.

Bevezetés

Az ömlesztett szilárd és folyékony veszélyes árukat un. nagyméretű csomagolóeszközökbe is lehet csomagolni. A nagyméretű csomagolóeszközök (IBC)

1) az elöző részben nem említett merev vagy hajlékony falú, szállítható csomagolóeszközök, amelyek

a) űrtartalma:

- nem haladja meg a 3 m3 t, a II. és a III. csomagolási csoportba tartozó, szilárd és folyékony anyagok esetében;

- nem haladja meg az 1,5 m3 t az I. csomagolási csoportba tartozó, szilárd anyagok esetében, ha azok hajlékony falú, merev műanyag összetett, papírlemez vagy fa IBC kbe vannak csomagolva;

- nem haladja meg a 3 m3 t az I. csomagolási csoportba tartozó, szilárd anyagok esetében, ha azok fém IBC kbe vannak csomagolva;

b) gépi mozgatásra alkalmas kivitelűek

c) a szállítás és kezelés során fellépő erőhatásoknak oly módon állnak ellen, mint azt a később ismertetett vizsgálatok meghatározzák.

Az IBC- kre vonatkozó általános előírások (1) Annak biztosítására, hogy mindegyik IBC megfeleljen az előírásoknak az IBC ket olyan minőségbiztosító program szerint kell tervezni, gyártani és bevizsgálni, amelyet az illetékes hatóság kielégítőnek tart.

(2) mindegyik IBC nek minden tekintetben meg kell felelnie saját gyártási típusának.

(3) Megtöltés és szállításra való átadás előtt mindegyik IBC t ellenőrizni kell annak biztosítására, hogy az mentes legyen a korróziótól, szennyeződéstől vagy más sérüléstől, és hogy a kezelésre szolgáló szerelvényei megfelelően működjenek. Bármely IBC, amely a megvizsgált gyártási típushoz képest a csökkent szilárdság jeleit mutatja, tovább nem használható, vagy úgy kell megjavítani, hogy a gyártási típusvizsgálatot elviselhesse.

(4) Amennyiben egymás mögött két vagy több zárószerkezet van beépítve, először a szállított anyaghoz legközelebb esőt kell elzárni.

(5) A szállítás során az IBC külsejére semmiféle veszélyes maradék nem tapadhat.

(6) Ha egy IBC ben gáz kiszabadulása következtében (a hőmérséklet növekedése folytán, vagy más okból) túlnyomás léphet fel, az IBC ellátható szellőztető szerkezettel, amennyiben a kibocsátott gáz mérgező volta, gyúlékonysága, a felszabaduló gáz mennyisége stb. nem okoz semmiféle veszélyt. A szellőztető szerkezetnek olyannak kell lennie, hogy a folyadék kilépését, valamint idegen anyagok behatolását a szokásos szállítási körülmények között megakadályozza, ha az IBC szállításnak megfelelő helyzetben van. Bármely anyag azonban ilyen IBC ben csak akkor szállítható, ha a szellőztető szerkezet a megfelelő osztály szállítási előírásaiban erre az anyagra nézve elő van írva vagy egy ADR tagország illetékes hatósága megengedi.

(7) Amennyiben az IBC t folyékony anyaggal töltik meg, elegendő helyet kell hagyni arra, hogy a folyadéknak a hőmérséklet hatására a szállítás során bekövetkező tágulása se a folyadék kilépését, se az IBC maradó alakváltozását ne okozza.

Hacsak az egyes osztályok mást nem írnak elő, a töltési fokot 15 0C töltési hőmérséklet mellett a következők szerint kell meghatározni:

a) vagy

Az anyag forráspontja (forrás kezdete), 0C

>35

<60

60

<100

100

<200

200

<300

300

A töltési fok az IBC térfogatának % - ban

90

92

94

96

98

b) vagy

a töltési fok = IBC térfogatának % - a

A képletben a folyadék átlagos köbös hőtágulási együtthatója 15-50 0C között, vagyis 35 0C os maximális hőmérséklet változásra a következő képlettel számítható:

= .

Ahol d15 és d50 a folyadék relatív sűrűsége 150C on, ill. 50 0C és tF a folyadék középhőmérséklete a töltés során.

A 31HZ2 típusú IBC ket legalább a külső burkolat térfogatának 80 % - ig kell megtölteni.

(8) Amennyiben az IBC t 61 0C vagy alacsonyabb zárttéri lobbanáspontú folyékony anyagok vagy porrobbanásra hajlamos porok szállítására használják, intézkedéseket kell hozni, hogy a töltés és ürítés során a veszélyes elektrosztatikus feltöltődést elkerüljék.

(9) A nedvesített vagy higított anyagokat tartalmazó IBC zárásának olyannak kell lennie, hogy a folyékony anyag (víz, oldószer vagy flegmatizálószer) százalékos aránya a szállítás alatt necsökkenjen az előírt határérték alá.

(10) Folyadékot csak olyan merev műanyag IBC kbe vagy összetett IBC kbe szabad tölteni, amelyek kielégítően ellenállóak a belső nyomással szemben, ami szokásos szállítási feltételek között kialakulhat. Azokat az IBC ket, amelyeken a próbanyomás értéke fel van tüntetve, csak olyan folyadékkal szabad megtölteni, melynek gőznyomása:

a) olyan, hogy a csomagolásban a teljes túlnyomás (azaz a betöltött anyag gőznyomása plussz a levegő vagy egyéb inert gáz parciális nyomása mínusz 100kPa) 55 0C a (7) bekezdés szerinti maximális töltési fok és 15 0C töltési hőmérséklet alapján meghatározva nem haladja meg a feltüntetett próbanyomás kétharmadát; vagy

b) 50 0C on kisebb, mint a feltüntetett próbanyomás és 100 kPa összegének négyhetede; vagy

c) 55 0C on kisebb, mint a feltüntetett próbanyomás és 100 kPa összegének kétharmada.

(11) A szállítás során az IBC ket a szállítóegységben úgy kell szilárdan rögzíteni vagy kitámasztani, hogy megakadályozzák a hosszirányú vagy keresztirányú elmozdulást vagy ütközést, és hogy a megfelelő külső kitámasztást biztosítsák. Ezenkívül a 31HZ� típusú IBC k csak fedett járműben szállíthatók.

Az IBC típusok

Fogalom meghatározások:

Az egyes osztályok különleges előírásainak figyelembevételével a következő IBC k használhatók:

Fém IBC k

A fém IBC k fém testből, valamint a megfelelő üzemi és szerkezeti szerelvényekből állnak.

Hajlékony falú IBC k :

A hajlékonyfalú IBC k fóliából, szövetből vagy más hajlékony anyagból vagy ilyen anyagok kombinációjából készült csomagolóeszköz testből állnak, szükség esetén belső bevonattal vagy béléssel, a megfelelő üzemi szerelvényekkel és kezelő készülékekkel felszerelve.

Merevfalú műanyag IBC k:

A merevfalú műanyag IBC k merev műanyag testből állnak, amely vázszerkezettel rendelkezhet, és a megfelelő üzemi szerelvényekkel látható el.

Összetett IBC k műanyag belső tartállyal:

Az összetett IBC k merev külső burkolat formájú vázszerkezeti elemekből állnak, amelyek a műanyag belső tartályt, valamint a megfelelő üzemi és szerkezeti szerelvényeket veszik körül. Kialakításuk olyan, hogy a belső tartály és a külső burkolat összeszerelve szétválaszthatatlan egységet képez és így töltik, tárolják, szállítják vagy ürítik.

Papírlemez IBC k :

A papírlemez IBC k papírlemez testből, különálló fenékkel és tetővel vagy anélkül, szükség esetén béléssel (de nem belső csomagolásból), és megfelelő szerkezeti és üzemi szerelvényekből állnak.

Fa IBC k :

A fából készült IBC k merev vagy összecsukható fa testből és bélésből (de nem belsőcsomagolásból), továbbá a megfelelő szerkezeti és üzemi szerelvényekből állnak.

Az IBC khez a következő meghatározások érvényesek:

A test (az összetett IBC ket kivéve mindenmás IBC típusnál) jelenti magát a tartályt, beleértve a nyílásokat és azok zárószerkezeteit, de nem terjed ki az üzemi szerelvényekre.

A merev belső tartály (összetett IBC knél) olyan tartályt jelent, amely üres állapotban, a zárószerkezet helyre tétele és a külső burkolat segítsége nélkül is megtartja szokásos alakját. Minden belső tartályt, amely nem merev, hajlékony falúnak kell tekinteni.

Az üzemi szerelvények(minden IBC típusnál) a töltő- és ürítő-, nyomáscsökkentő-, szellőztető-, a fűtő- és hőszigetelő- berendezések, valamint a mérőeszközök.

A szerkezeti szerelvények(a hajlékony falú IBC ket kivéve minden más IBC típusnál) az erősítő-, rögzítő-, mozgatásra szolgáló, védő- vagy stabilizáló elemek (beleértve az összetett IBC k fenéklapját is).

A megengedett legnagyobb bruttó tömeg (a hajlékony falú IBC ket kivéve minden más IBC típusnál) az IBC test, az üzemi és szerkezeti szerelvények és a szállításra megengedett legnagyobb rakomány össztömege.

A megengedett legnagyobb rakomány (a hajlékony falú IBC knél) jelenti azt a legnagyobb nettó tömeget, amelyre az IBC t kialakították és amelynek szállítására engedélyezték;

A védett IBC k (fém IBC knél) az ütközéssel szembeni kiegészítő védelemmel ellátott IBC k, ez a védelem lehet pl. többrétegű (szendvicsszerkezetű) vagy kettős falú konstrukció vagy fémrácsos vázszerkezet.

A műanyag szövet (hajlékony falú IBC knél) alkalmas műanyagból álló, nyújtott szalagokból vagy monoszálakból készült anyagot jelent.

A műanyag (az összetett IBC knél műanyag belső tartállyal) az összetett IBC knél a belső tartályokkal kapcsolatosan használva az egyéb polimer anyagokat is jelenti, mint pl. a gumit stb.

A kezelő szerelvény (hajlékony falú IBC knél) az IBC testéhez erősített vagy az IBC test folytatásaként kialakított fület, hurkot, szemet vagy keretet jelenti.

A bélés(hajlékonyfalú papírlemez IBC knél és fa IBC knél) olyan tömlőt vagy zsákot jelent, beleértve nyílásainak zárószerkezeteit, amely az IBC testen belül helyezkedik el, de nem alkotja annak szerves részét.

Irta:Dr. Pánczél Zoltán, egyetemi adjunktus
Szerkesztette: Lajkó Gábor

Nincsenek megjegyzések: