2006. máj. 21.

IBC tartály - veszélyes árúk csomagolása IV.


Veszélyes áruk csomagolása VI.

Az IBC-k gyártási típusainak kódolása
(1) Az IBC típusok kódrendszere
A kód a következő elemekből áll:
- az IBC típusát jelző két arab számjegy (az a., pont szerint);
- az anyag természetét jelző (pl. fém, műanyag, stb.) egy vagy több latin nagybetű (a b., pont szerint);
- adott esetben egy arab számjegy, amely a szóban forgó típuson belül az IBC kategóriát jelzi.
Összetett IBC esetén két nagybetűt (latin betűt) kell használni. Az első jelzi az IBC belső tartályának anyagát, a második az IBC külső csomagolásának anyagát.
a)

Típus Szilárd anyagokhoz Folyékony anyagokhoz
gravitációs úton történő töltésnél és / vagy ürítésnél 10 kPa (0,1 bar) feletti nyomással történő töltésnél és / vagy ürítésnél
Merev
Hajlékony
11
13
21
-
31
-b)
A acél (bármilyen típusú vagy felületkezelésű)
B alumínium
C fa
D rétegelt falemez
F farostlemez
G papírlemez
H műanyag
L. textil
M. papír, többrétegű
N fém (acél és alumíniumot kivéve)
(2) Az IBC kódját a jelölésben az anyagcsoportokat jelző betűnek kell követnie, amelyekre a gyártási mintadarabot jóváhagyták, azaz:
X: az I. II. III. csomagolási csoport anyagaihoz (kizárólag szilárd anyagok szállítására szolgáló IBC-kre)
Y: a II. és III. csomagolási csoport anyagaihoz
Z: a III. csomagolási csoport anyagaihoz
Jelölés
(1) Alapjelölés
Minden, a jelen előírásoknak megfelelően gyártott és e szerinti használatra szolgáló IBC-n a következő adatokat tartalmazó, tartós és jól olvasható jelölésnek kell lennie:

a) az ENSZ csomagolási szimbóluma jel
(fémből készült IBC-knél, ha a jelölést nyomással vagy domborítással viszik fel, a szimbólum helyett az UN betűk is használhatók);
b) az IBC típusát jelző kód;
c) egy betű (X, Y vagy Z) amely az(oka)t a csomagolási csoporto(ka)t jelzi, amely(ek)re a gyártási típust engedélyezték;
d) a gyártási év (az utolsó két számjegy) és hónap;
e) annak az államnak a jele, amelyben az engedélyt megadták;
f) a gyártó neve vagy jele, vagy az IBC bármilyen más azonosító jele, amit az illetékes hatóság írt elő;
g) a halmazolási próba során alkalmazott terhelés kg-ban, a nem halmazolásra kialakított IBC-knél "0";
h) a megengedett legnagyobb bruttó tömeg, vagy hajlékony falú IBC-k esetében a megengedett legnagyobb terhelés kg-ban.
Ezt az alapjelölést az előző pontok sorrendjében kell felvinni. Az illetékes hatóságok által engedélyezett minden más jelölést úgy kell elhelyezni, hogy a jelölés különböző elemei pontosan felismerhetőek legyenek. Ezenkívül az összetett IBC-k belső tartályait legalább a d), az e) és az f) albekezdés szerinti jelöléssel kell ellátni.
(2) Kiegészítő jelölés
Minden IBC típusnál a hajlékony falú IBC-k kivételével;
i) a saját tömeg kg-ban.
A fém IBC-knél, a merev falú műanyag IBC-knél és az összetett IBC-knél műanyag belső tartályak:
j) űrtartalom literben 20 0C-on;
k) az utolsó tömörségi próba dátuma (év, hónap), ha van ilyen;
l) az utolsó felülvizsgálat dátuma (év, hónap);
m) a legnagyobb töltési / ürítési nyomás kPa-ban (vagy bar-ban), ha van ilyen.
Fém IBC-knél:
n) a test anyaga és minimális vastagsága mm-ben;
o) a gyártó sorozatszáma.
A merev falú műanyag IBC-khez és összetett IBC-khez műanyag belső tartállyal:
p) próbanyomás kPa-ban (vagy bar-ban), ha van ilyen;
q) ha az összetett IBC külső burkolata eltávolítható, minden levehető részt a (1) bekezdés d) és f) albekezdése szerinti jelöléssel kell ellátni.


A fotón egy 13H2 kódjelű hajlékonyfalú IBC terhelésvizsgálata látható.Az IBC-k jegyzéke
1. Gravitációs töltésű és ürítésű IBC-k szilárd anyagokhoz:

Típus Anyag Kategória Kód
11 merev falú acél
alumínium
fa
rétegelt falemez
farostlemez
papírlemez
műanyagegyéb fém
fém
fa


papírlemez
merev falú műanyag (vázszerkezettel)
merev falú műanyag (önhordó)
összetett (merev falú) műanyag belső tartállyal
összetett, (hajlékony falú) műanyag belső tartállyal
fém
11A
11B
11C
11D
11F
11G
11H1
11H2
11HZ1
11HZ2
11N
13 hajlékony falú műanyag szövet belső bevonat vagy bélés nélkül
műanyag szövet belső bevonattal
műanyag szövet béléssel
műanyag szövet belső bevonattal és béléssel
műanyag fólia
textilszövet belső bevonat vagy bélés nélkül
textilszövet belső bevonattal
textilszövet béléssel
textilszövet belső bevonattal és béléssel
többrétegű papír
többrétegű papír, vízálló
hajlékony falú 13H1
13H2
13H3
13H4
13H5
13L1
13L2
13L3
13L4
13M1
13M22. Legfeljebb 10 kPa (0,1 bar) nyomással töltött és ürített IBC-k szilárd anyagokhoz

Típus Anyag Kategória Kód
21 merev falú
acél
alumínium
műanyagegyéb fém
fém
merev falú műanyag (vázszerkezettel)
merev falú műanyag (önhordó)
összetett, (merev falú) műanyag belső tartállyal
összetett, (hajlékony falú) műanyag belső tartállyal
fém
21A
21B
21H1
21H2
21HZ1
21HZ2
21N3.IBC-k folyadékokhoz

Típus Anyag Kategória Kód
31 merev falú
acél
alumínium
műanyagegyéb fém
fém
merev falú műanyag (vázszerkezettel)
merev falú műanyag (önhordó)
összetett, (merev falú) műanyag belső tartállyal
összetett, (hajlékony falú) műanyag belső tartállyal
fém
Kód
31A
31B
31H1
31H2
31HZ1
31HZ2
31N


Irta:Dr. Pánczél Zoltán, egyetemi adjunktus
Szerkesztette: Lajkó Gábor

Nincsenek megjegyzések: