2006. máj. 23.

Veszélyes árúk csomagolása VIII.

9a. oszlop: Speciális csomagolási utasítások

Ez tartalmazza az alkalmazható speciális csomagolási utasítások alfanumerikus kódjait:

- PP vagy RR betűkkel kezdődő alfanumerikus kód, amely a csomagolások (az IBC-k és nagycsomagolások kivételével) és tartályok tekintetében kiegészítésképpen betartandó speciális csomagolási utasításokra vonatkozik. Ezek a vonatkozó bekezdésben találhatók a megfelelő ( P vagy R betűvel kezdődő) csomagolási utasítások után, amelyekre a 8. oszlopban található hivatkozás. Ha a 9a. oszlop nem tartalmaz PP vagy RR betűkkel kezdődő kódot, a megfelelő csomagolási utasítás végén felsorolt speciális csomagolási utasítások egyikét sem kell alkalmazni.

- B betűvel kezdődő alfanumerikus kód, amely az IBC-k tekintetében kiegészítésképpen betartandó speciális csomagolási utasításokra vonatkozik. Ezek a vonatkozó bekezdésben találhatók a megfelelő ( IBC betűkkel kezdődő) csomagolási utasítások után, amelyekre a 8. oszlopban található hivatkozás. Ha a 9a. oszlop nem tartalmaz B betűvel kezdődő kódot, a megfelelő csomagolási utasítás végén felsorolt speciális csomagolási utasítások egyikét sem kell alkalmazni.

- L betűvel kezdődő alfanumerikus kód, amely a nagycsomagolások tekintetében kiegészítésképpen betartandó speciális csomagolási utasításokra vonatkozik. Ezek a vonatkozó bekezdésben találhatók a megfelelő ( LP betűkkel kezdődő) csomagolási utasítások után, amelyekre 8. oszlopban található hivatkozás. Ha a 9a. oszlop nem tartalmaz L betűvel kezdődő kódot, a megfelelő csomagolási utasítás végén felsorolt speciális csomagolási utasítások egyikét sem kell alkalmazni.

9b. oszlop: Egybecsomagolási utasítások

Ez tartalmazza az alkalmazható egybecsomagolási utasítások alfanumerikus kódjait. Ezeket az MP betűkkel kezdődő kódokat a vonatkozó szakasz sorolja fel numerikus sorrendben. Ha a 9b. oszlop nem tartalmaz MP betűkkel kezdődő kódot, csak az általános követelményeket kell alkalmazni.

10. oszlop: Mobil tartányutasítások

Ez tartalmazza a mobil tartányutasításokhoz hozzárendelt alfanumerikus kódokat, összhangban a vonatkozó ponttal. Ezek a mobil tartány utasítások megfelelnek az adott anyag mobil tartányban történő szállítására elfogadható legkevésbé szigorú előírásoknak. Az anyag szállítására ugyancsak engedélyezett további mobil tartányutasításokat azonosító kódokat a vonatkozó pont tartalmazza. Ha nincs kód megadva, akkor a mobil tartányban történő szállítás nem engedélyezett.

A mobil tartányok tervezésére, gyártására, szerelvényeire, típusjóváhagyására, vizsgálatára és jelölésére vonatkozó általános követelményeket a vonatkozó fejezet tartalmazza. A használat (pl. a töltés) általános követelményei a vonatkozó szakaszban találhatók.

Megjegyzés: A 11. oszlopban hivatkozott speciális utasítások megváltoztathatják a fenti követelményeket.

11. oszlop: Mobil tartány speciális utasítások

Ez tartalmazza a kiegészítésképpen betartandó mobil tartány speciális utasítások alfanumerikus kódjait. Ezek a TP betűkkel kezdődő kódok a mobil tartányok konstrukciójára vagy használatára vonatkozó speciális utasításokra hivatkoznak. Ezek a vonatkozó bekezdésben találhatók.

12. oszlop: Tartánykódok az ADR tartányokra

Ez tartalmazza a tartány típust leíró alfanumerikus kódot, összhangban a vonatkozó pontokkal. Ez a tartány típus megfelel az adott anyag ADR tartányban történő szállítására elfogadható legkevésbé szigorú előírásoknak. Az ugyancsak engedélyezett további tartány típusokat leíró kódokat a vonatkozó pont tartalmazza. Ha nincs kód megadva, az ADR tartányban történő szállítás nem engedélyezett.

Amennyiben ebben az oszlopban szilárd anyagra (S) és folyékony anyagra (L) vonatkozó tankkód található, ez azt jelenti, hogy az anyag szilárd vagy folyékony (olvasztott) állapotban egyaránt szállítható. Általában ez az elírása a 20 oC 180 oC közötti olvadáspontú anyagokra alkalmazható.

A konstrukcióra, szerelvényekre, típusjóváhagyásra, vizsgálatra és jelölésre vonatkozó általános követelmények, amelyeket a tartánykód nem tartalmaz, a vonatkozó szakaszban találhatók. A használat (pl. legnagyobb töltési fok, legkisebb próbanyomás) általános követelményei a vonatkozó szakaszban találhatók.

A tankkód utáni (M) jelölés azt jelenti, hogy az anyag battériás járműben vagy MEG-konténerben ugyancsak szállítható.

A tankkód utáni (+) jelölés azt jelenti, hogy a tartányok alternatív használata és a vonatkozó pont szerinti hierarchia nem alkalmazható.

A SZEM-tartányokra a vonatkozó szakaszt és fejezetet; a vákuummal üzemeltetett hulladéktartányokra a vonatkozó szakaszt és fejezetet.

Megjegyzés: A 13 oszlopban hivatkozott speciális utasítások megváltoztathatják a fenti követelményeket.

13. oszlop: ADR tartány speciális utasítások

Ez tartalmazza az ADR tartányokra vonatkozó speciális utasítások alfanumerikus kódjait, amely utasításokat kiegészítésképpen be kell tartani:

- A TU betűkkel kezdődő kódok ezen tartányok használatára vonatkozó speciális előírásokra hivatkoznak. Ezek a vonatkozó szakaszban találhatók;

- A TC betűkkel kezdődő kódok ezen tartányok gyártására vonatkozó speciális előírásokra hivatkoznak. Ezek a vonatkozó bekezdésben találhatók;

- A TE betűkkel kezdődő kódok ezen tartányok szerelvényeire vonatkozó speciális elírásokra hivatkoznak. Ezek a vonatkozó bekezdésben találhatók;

- A TA betűkkel kezdődő kódok ezen tartányok típusjóváhagyására vonatkozó speciális előírásokra hivatkoznak. Ezek a vonatkozó bekezdésben találhatók;

- A TT betűkkel kezdődő kódok ezen tartányok vizsgálatára vonatkozó speciális előírásokra hivatkoznak. Ezek a vonatkozó bekezdésben találhatók;

- A TM betűkkel kezdődő kódok ezen tartányok jelölésére vonatkozó speciális előírásokra hivatkoznak. Ezek a vonatkozó bekezdésben találhatók.

14. oszlop: Járművek a tartányos szállításához

Ez tartalmazza az anyagnak összhangban a vonatkozó szakasszal tartányban történő szállítására használatos járművet meghatározó kódot. A járművek konstrukciójára és jóváhagyására vonatkozó követelményeket a vonatkozó fejezet tartalmazza.

15. oszlop: Szállítási kategória

Ez szállítási kategóriát jelölő számot tartalmaz, amelyhez az anyag vagy tárgy hozzá van rendelve a szállítóegységenkénti mennyiségek tekintetében történő mentesítés céljából.

16. oszlop: Speciális előírások a küldeménydarabos szállításra

Ez az alkalmazható speciális előírások (ha van ilyen) V betűvel kezdődő alfanumerikus kódját (kódjait) tartalmazza a küldeménydarabos szállításhoz. Ezeket a vonatkozó szakasz sorolja fel. A küldeménydarabos szállításra vonatkozó általános előírásokat a vonatkozó fejezet tartalmazza.

Megjegyzés: Ezen kívül a berakásra, kirakásra és kezelésre vonatkozó, a 18. oszlopban hivatkozott speciális előírásokat is figyelembe kell venni.

17. oszlop: Speciális előírások az ömlesztett szállításra

Ez az alkalmazható speciális előírások VV betűkkel kezdődő alfanumerikus kódját (kódjait) tartalmazza az ömlesztve történő szállításhoz. Ezeket a vonatkozó szakasz sorolja fel. Ha nincs kód megadva, az ömlesztve történő szállítás nem engedélyezett. Az ömlesztve történő szállításra vonatkozó általános előírásokat a vonatkozó fejezet tartalmazza.

Megjegyzés: Ezen kívül a berakásra, kirakásra és kezelésre vonatkozó, a 18. oszlopban hivatkozott speciális előírásokat is figyelembe kell venni.

18. oszlop: Speciális előírások a szállításra Berakás és kirakás

Ez az alkalmazható speciális előírások CV betűkkel kezdődő alfanumerikus kódját (kódjait) tartalmazza a berakáshoz, kirakáshoz és kezeléshez. Ezeket a vonatkozó szakasz sorolja fel. Ha nincs kód megadva, csak az általános követelményeket kell alkalmazni.

19. oszlop: Speciális előírások a szállításra Művelet

Ez az alkalmazható speciális előírások S betűvel kezdődő alfanumerikus kódját (kódjait) tartalmazza a vonatkozó fejezetben felsorolt műveletekhez. Ezeket az előírásokat a vonatkozó fejezet követelményei kiegészítéseként kell alkalmazni, azonban ha ellentétesek lennének a vonatkozó fejezet előírásaival, akkor a speciális utasításokat kell elsőségben részesíteni.

20. oszlop: Veszélyes azonosító szám

Két vagy három számot tartalmaz (egyes esetekben X betűvel megelőzve), amit a narancssárga színű tábla felső részén kell feltüntetni, ha a vonatkozó bekezdéssel összhangban a tartányos vagy ömlesztett szállításnál elő van írva. A veszélyt azonosító számok jelentése a vonatkozó bekezdésben található.

I. fejezet

Általános csomagolási utasítás szilárd, ömlesztett anyagra és folyadékra

P001 CSOMAGOLÁSI UTASÍTÁS (FOLYÉKONY ANYAGOK) P001

A következő csomagolások engedélyezettek, amennyiben a vonatkozó szakaszok általános előírásai teljesülnek:

Kombinált csomagolások:

Legnagyobb űrtartalom/Nettó tömeg

Belső csomagolások

Külső csomagolások

I.

csomagolási csoport

II. csomagolási csoport

III. csomagolási csoport

Üveg 10 l

Műanyag 30 l

Fém 40 l

Hordók

acél (1A2)

alumínium(1B2)

más fém, mint acél vagy

alumínium (1N2)

műanyag (1H2)

rétegelt falemez (1D)

papírlemez (1G)

250 kg

250kg

250kg

250kg

150kg

75kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

Ládák

acél (4A)

alumínium (4B)

közönséges fa (4C1, 4C2)

rétegelt falemez (4D)

farost lemez (4F)

papírlemez (4G)

habosított műanyag (4H1)

tömör műanyag (4H2)

250kg

250kg

150kg

150kg

75kg

75kg

60kg

150kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

60kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

60kg

400kg

Kannák

acél (3A2)

alumínium (3B2)

műanyag (3H2)

120kg

120kg

120kg

120kg

120kg

120kg

120kg

120kg

120kg

Önálló csomagolások:

Hordók

acél, nem levehető tetővel (1A1)

acél, levehető tetővel (1A2)

alumínium, nem levehető tetővel (1B1)

alumínium, levehető tetővel (1B2)

más fém, mint acél vagy alumínium, nem levehető tetővel (1N1)

más fém, mint acél vagy alumínium, lev

ehető tetővel (1N2)

műanyag, nem levehető tetővel (1H1)

műanyag, levehető tetővel (1H2)

250 l

250 l *l

250 l

250 l *l

250 l

250 l *l

250 l

250 l *l

450 l

450 l

450 l

450 l

450 l

450 l

450 l

450 l

450 l

450 l

450 l

450 l

450 l

450 l

450 l

450 l

Kannák

acél, nem levehető tetővel (3A1)

acél, levehető tetővel (3A2)

alumínium, nem levehető tetővel (3B1)

alumínium, levehető tetővel (3B2)

műanyag, nem levehető tetővel (3H1)

műanyag, levehető tetővel (3H2)

60 l

60 l *l

60 l

60 l *l

60 l

60 l *l

60 l

60 l

60 l

60 l

60 l

60 l

60 l

60 l

60 l

60 l

60 l

60 l

*l Csak 2680 mm2/s nél nagyobb viszkozitású anyagok engedélyezettek

P001 CSOMAGOLÁSI UTASTÁS (FOLYÉKONY ANYAGOK) P001

Összetett csomagolások:

Legnagyobb űrtartalom/Nettó tömeg

I.

csomagolási csoport

II. csomagolási csoport

III. csomagolási csoport

műanyag tartály külső acél vagy alumíniumhordóval (6HA1, 6HB1)

műanyag tartály külső papírlemez, műanyag vagy rétegelt falemezhordóval (6HG1, 6HH1, 6HD1)

műanyag tartály külső acél vagy alumínium rekes

szel vagy ládával (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6Hg2, 6HH2)

üvegtartály külső acél, alumínium, rétegelt falemez, papírlemez habosított vagy tömör műanyag hordóval (6PA1, 6PB1, 6PG1, 6PD1, 6PH1, 6PH2) vagy külső acél vagy alumínium rekesszel vagy ládával vagy külső fa vagy papírlemez ládával vagy külső fonott kosárral ( 6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2, 6PD2)

250 l

120 l

60 l

60 l

250 l

250 l

60 l

60 l

250 l

250 l

60 l

60 l

Kiegészítő követelmények:

A 3 osztály, III. csomagolási csoport azon anyagai esetében,

amelyek kis mennyiségben szén-dioxidot vagy nitrogént bocsátanak ki, a csomagolóeszköznek szellőztetetteknek kell lenniük.

Különleges csomagolási előírások:

PP1

: Un 1133, 1210, 1263 és 1866-hoz: a csomagolóeszközöknek a II. és III. csomagolási csoportba tartozó anyagok esetében fém vagy műanyag csomagolóeszközként legfeljebb 5 liter mennyiségnél nem kell a vonatkozó fejezet szerinti teljesítőképességi próbákat kiállniuk, ha a szállítás:

a) rakodólapos rakományban, rakodólap-ládában vagy egységrakomány-képző

eszközben történik, azaz az egyedi csomagolóeszközök pántszalaggal, zsugor- vagy nyújtható fóliával vagy más alkalmas módon a rakodólapon vannak rögzítve; vagy

b) legfeljebb 40 kg nettó tömegű kombinált csomagolás belső csomagolásaként történik.

PP2 : UN 3065 és 1170-hez: fahordók (2C1 és 2C2) használhatók.

PP4: UN 1774-hez: a csomagolásoknak ki kell elégíteniük a II. csomagolási csoport teljesítőképességi szintjét.

PP5: UN 1204-hez: a csomagolóeszközöket úgy kell kialakítani, hogy a megnövekedett belső nyomás következtében ne következhessen be robbanás. Gázpalackok és gáztartályok ezekhez az anyagokhoz nem használhatók.

PP6: UN 1851 és 3248-hoz: a küldeménydarabonkénti legnagyobb nettó tömeg 5 l.

PP10: UN 1791-hez: a II. Csomagolási csoport csomagolóeszközeinek szellőztetettnek kell lenniük.

PP31 : UN 1131-hez: a csomagolóeszközöket légmentesen zárni kell.

PP33: UN 1308-hoz: csak a I. és II. csomagolási csoportnak megfelelő, legfeljebb 75 kg bruttó tömegű kombinált csomagolások engedélyezettek.

Csak RID és ADR

specifikus Különleges csomagolási előírások

RR1: UN 1790, II csomagolási csoport, legfeljebb 60%-hidrogén-fluorid oldat és az UN 2031, 55%-nál több tiszta savat tartalmazó salétromsav oldat szállítására önálló csomagolóeszközként használt műanyag hordók és kannák megengedett használati időtartama a gyártásuk időpontjától számított 2 év.

RR2: UN 1261-hez: levehető tetejű csomagolóeszközök nem engedélyezettek.

P002 CSOMAGOLÁSI UTASÍTÁS (SZILÁRD ANYAGOK) P002

A következő csomagolások engedélyezettek, amennyiben a vonatkozó szakaszok általános előírásai teljesülnek:

Összetett csomagolások:

Legnagyobb nettó tömeg

Belső csomagolások

Külső csomagolások

I.

csomagolási csoport

II. csomagolási csoport

III. csomagolási csoport

Üveg 10kg

Műanyag

50 l

*a

Fém 50kg

Papír *a, 50kg

*b, *c

Papírlemez 50kg

*a, *b, *c

*a ezeknek a belső csomago-lásoknak portö -mörnek kell lenniük

*b ezek a belső csomagolások nem használ-hatók, ha a szállított anyag a szállítás alatt folyékonnyá vál

hat

*c papír és papírlemez belső csomagolások nem használ-hatók az I. cso-magolási csoport anyagaihoz

Hordók

acél (1A2)

alumínium(1B2)

más fém, mint acél vagy

alumínium (1N2)

műanyag (1H2)

rétegelt falemez (1D)

papírlemez (1G)

400 kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

Ládák

acél (4A)

alumínium (4B)

közönséges fa (4C1, 4C2)

rétegelt falemez (4D)

farost lemez (4F)

papírlemez (4G)

habosított műanyag (4H1)

tömör műanyag (4H2)

400kg

400kg

250kg

250kg

125kg

125kg

60kg

250kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

60kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

60kg

400kg

Kannák

acél (3A2)

alumínium (3B2)

műanyag (3H2)

120kg

120kg

120kg

120kg

120kg

120kg

120kg

120kg

120kg

Önálló csomagolások:

Hordók

acél, (1A1, 1A2 *d)

alumínium, (1B1, 1B2 *d)

más fém, mint acél vagy alumínium, (1N1, 1N2 *d)

műanyag, (1H1, 1H2 *d)

papírlemez (1G) *e

rétegelt falemez (1D) *e

400 kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

Kannák

acél, (3A1, 3A2 *d)

alumínium, (3B1, 3B2 *d)

műanyag, (3H1, 3H2 *d)

120kg

120kg

120kg

120kg

120kg

120kg

120kg

120kg

120kg

*d

Ezek a csomagolások nem használhatók az I. csomagolási csoport azon anyagaihoz, amelyek a szállítás alatt folyékonnyá válhatnak

*e Ezek a csomagolások nem használhatók, ha a szállított anyagok a szállítás alatt folyékonnyá válhatnak

Ládák

acél (4A) *e

alumínium (4B) *e

közönséges fa (4C1) *e

rétegelt falemez láda (4D) *e

farost lemez láda (4F) *e

közönséges faláda, portömör falakkal (4C2) *e

papírlemez láda (4G) *e

tömör műanyagláda (4H2) *e

Ládák

Zsákok (5H3, 5H4, 5L3, 5M2) *e

Összetett csomagolások

műanyag tartály külső acél vagy alumíniumhordóval papírlemez, műanyag hordó vagy rétegelt falemezhordóval (6HA1, 6HB1, 6HG1 *e, 6HH1, 6HD1 *e)

műanyag tartály külső acél vagy alumínium rekesszel vagy ládával, faládával, rétegelt falemez ládával papírlemez ládával vagy tömör műanyag ládával (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2 *e, 6HG2 *e, 6HH2)

üvegtartály külső acél, alumínium, rétegelt falemez, papírlemez hordóval (6PA1, 6PB1, 6PG1 *e, 6PD1 *e) vagy külső acél vagy alumínium, fa vagy papírlemez ládával vagy külső fonott vesszőkosárral ( 6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 *e, 6PD2 *e)

vagy külső habosított vagy tömör műanyag csomagolással (6PH1, 6PH2 *e)

Nem engedélyezett

Nem engedélyezett

Nem engedélyezett Nem engedélyezett

Nem engedélyezett

Nem engedélyezett

Nem engedélyezett

Nem engedélyezett

Nem engedélyezett

400kg

75kg

75kg

400 kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

50kg

400kg

75kg

75kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

50kg

400kg

75kg

75kg

*e Ezek a csomagolások nem használhatók, ha a szállított anyagok a szállítás alatt folyékonnyá válhatnak

Különleges csomagolási előírások:

PP6 : Az UN 3249-hez:a küldemény darabonkénti nettó tömeg 5 kg.

PP7: Az UN 2000-hez: a celluloid lapokat teljes rakományként, zárt szállítóegységben csomagolás nélkül is lehet szállítani rakodólapra rakva, műanyag fóliával burkolva és megfelelő módon, pl. acél pántszalaggal rögzítve. Egy rakodólap nem lehet 1000 kg-nál nagyobb tömegű.

PP8: Az UN 2002-höz: a csomagolóeszközöket úgy kell kialakítani, hogy a megnövekedett belső nyomás következtében ne következhessen be robbanás. Gázpalackok és gáztartályok ezekhez az anyagokhoz nem használhatók.

PP9: Az UN 3175, 3243 és 3244-hez: a csomagolóeszközöknek meg kell felelni egy gyártási típusnak, amely sikeresen kiállta a tömörségi próbát a II. csomagolási csoport teljesítőképességi szintjén.

PP11: Az UN 1309, II. csomagolási csoport, és UN 1362-höz: 5H1, 5L1 és 5M1 zsákok engedélyezettek, ha műanyag zsákokba vannak helyezve vagy rakodólapon zsugor- vagy nyújtható fóliával vannak burkolva.

PP12: Az UN 1361, 2213 és 3077-hez: 5H1, 5L1 és 5M1 zsákok engedélyezettek, ha a szállítás zárt járművekben vagy konténerekben történik.

PP13: Az UN 2870 alá sorolt tárgyakhoz: csak az I. csomagolási csoport teljesítőképességi szintjét kielégítő kombinált csomagolóeszközök engedélyezettek.

PP14: Az UN 2211, 2698 és 3314-hez: a csomagolásoknak nem kell kielégíteniük a vonatkozó fejezet teljesítőképességi próbáit.

PP15: Az UN 1324 és 2623-hoz: a csomagolásoknak ki kell elégíteniük a III. csomagolási csoport teljesítőképességi szintjét.

PP20 : Az UN 2217-hez: bármilyen portömör és tépésálló tartály használható.

PP30: Az UN 2471-hez: papír vagy papírlemez belső csomagolások nem engedélyezettek.

PP34 : Az UN 2969-hez (egész magok formájában): 5H1, 5L1 és 5M1 zsákok engedélyezettek.

PP37: Az UN 2590 és 2212-hez: 5M1 zsákok engedélyezettek. A küldeménydarabokat zárt járművekben vagy zárt konténerekben, vagy zsugor- vagy nyújtható fóliával rögzített egységrakományokban kell szállítani.

PP38 : Az UN 1309, II. csomagolási csoporthoz: zsákok csak zárt áruszállító egységekben engedélyezettek.


Írta:
Dr. Pánczél Zoltán, egyetemi docens Mojzes Ákos közlekedésmérnök-csomagolástechnológus
Szerkesztette: Lajkó Gábor

HASZNÁLT TARTÁLYOK miatt ide kattintson!!!
IBC Konténert / tartályt itt is talál!!!
TARTÁLYGYÁR.hu - tartályok minden esetre!!!
TARTÁLY WEBSHOP!!!

Nincsenek megjegyzések: